خرید اقساطی ترکیه
IST053

IST053

             مژده                 مژده
 
شرايط ويژه جهت خريد ملک برای ايرانيان عزيز در تركيه
 
در جهت خدمت به شما هموطنان عزيز ايرانی
 
ما آمده ايم كه رويای خانه دار شدن شما را به واقعيت تبديل كنيم
 
انتخاب از شما ،خريد با ما
 
فقط با پرداخت ٤٠ درصد نقد و نهايتا اقساط ٦٠ ماهه صاحب خانه شويد
 
شركت هلدينگ رز مشاور و همگام با شما