ISTAV1352
ISTAV1352

ISTAV1352

رستوران لوکس و آماده به کار برای ایرانیان

جهت سرمایه گذاری عالی و راه اندازی کسب و کار

واقع در یکی از بهترین نقاط بیلیکدوزو با دسترسی عالی

380 متر سالن در دو طبقه و 30 متر فضای باز

دارای آشپزخانه ملل، بار کافی شاپ، دارای مجوز قلیان، محل برگذاری تولد و جشنهای کوچک