فیلتر کردن
مرتب بر اساس

IST 20

₺1.400.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق خواب 1 حمام
₺1.400.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق خواب 1 حمام

IST 39

₺812.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق خواب 1 حمام
₺812.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق خواب 1 حمام

ISD 40

₺2.200.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق خواب 1 حمام
₺2.200.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق خواب 1 حمام

IST 41

₺400.000,00 / لیر ترکیه
2 اتاق خواب 1 حمام
₺400.000,00 / لیر ترکیه
2 اتاق خواب 1 حمام
1 2 3