فیلتر کردن
مرتب بر اساس

BLUE LAKE

₺883.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
₺883.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام

QUEEN BOMONTI CENTRAL PARK

₺1.600.000,00 / لیر ترکیه
5 اتاق 3 حمام 2000 متر
₺1.600.000,00 / لیر ترکیه
5 اتاق 3 حمام 2000 متر

ROUTE ISTANBUL

₺819.000,00 / لیر ترکیه
5 اتاق 4 حمام 900 متر
₺819.000,00 / لیر ترکیه
5 اتاق 4 حمام 900 متر

SKY LAND

₺1.200.000,00 / لیر ترکیه
5 اتاق 4 حمام 800 متر
₺1.200.000,00 / لیر ترکیه
5 اتاق 4 حمام 800 متر

Ciel

₺500.000,00 / لیر ترکیه
2 اتاق 1 حمام
₺500.000,00 / لیر ترکیه
2 اتاق 1 حمام
4 هفته
4 هفته

Botanica

₺400.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
₺400.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
4 هفته
4 هفته

Akros Istanbul

₺440.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
₺440.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام

ISTOVA

₺690.000,00
2 اتاق 2 حمام
₺690.000,00
2 اتاق 2 حمام

Marmara Loft

₺760.000,00
2 اتاق 2 حمام
₺760.000,00
2 اتاق 2 حمام

Hasbahce Evleri

₺700.000,00 / لیر ترکیه شروع قیمت
2 اتاق 2 حمام
₺700.000,00 / لیر ترکیه شروع قیمت
2 اتاق 2 حمام

Babacan premium

₺400.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
₺400.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
2 ماه
2 ماه

Delta delux penthouse

₺1.654.000,00 / لیر ترکیه
4 اتاق 1 حمام
₺1.654.000,00 / لیر ترکیه
4 اتاق 1 حمام
1 2