فیلتر کردن
مرتب بر اساس

Babacan port royal

₺462.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
₺462.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام

Collet

₺266.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
₺266.000,00 / لیر ترکیه
1 اتاق 1 حمام
2 ماه
2 ماه

Bagof Caglayan

₺898.000,00 / لیر شروع قیمت
2 اتاق 1 حمام
₺898.000,00 / لیر شروع قیمت
2 اتاق 1 حمام

AND PASTEL

₺900.000,00 / لیر (شروع قیمت)
2 اتاق 1 حمام
₺900.000,00 / لیر (شروع قیمت)
2 اتاق 1 حمام

NIDA PARK BOMONTI

₺1.600.000,00 / mo
5 اتاق 3 حمام 1300 متر
₺1.600.000,00 / mo
5 اتاق 3 حمام 1300 متر
1 2